top of page
SC10_edited.jpg

Câu chuyện của tôi

Sergio Contreras là một người chồng, người cha, chủ nhà, một thành viên chính thức của Đảng Dân Chủ, đã phục vụ trong hội đồng thành phố Westminster từ 2012, nơi ông dẫn đầu một cách thành công trong việc nâng cấp quy mô hệ thống công viên Westminster từ năm 1996, bao gồm 22 tiện ích công viên và tiêu biểu cho 10,4 triệu tiền đầu tư vào cộng đồng. Contreras giám sát việc cập nhật dự án tổng quát đầu tiên của thành phố trong nhiều thập niên. Ông cũng đặt những hộp điện thoại khẩn cấp ở tất cả những công viên Westminster để gia tăng an toàn công cộng, và tranh đấu để thiết lập những dụng cụ thể thao ngoài trời trong những công viên địa phương, nhằm phục vụ sức khỏe công cộng. Contreras đạt những thành quả này mà không sử dụng ngân sách tổng quát của thành phố, chứng tỏ dù khả năng hạn chế người ta vẫn làm được nhiều việc.

Ông đã phục vụ trong Ban Quản Trị Học Đường của Westminster từ 2004 tới 2012, bao gồm vai trò chủ tịch ban quản trị năm 2012. 
 

Trong Ban Quản Trị, Contreras giúp thông qua ngân sách 130 triệu đồng để canh tân hóa trường lớp ở Westminster đồng thời giúp tăng cường an ninh. Trong vai trò đó, ông thiết lập hệ thống nhà trẻ trọn ngày, biến Học Khu Westminster thành khu vực đầu tiên trong Orange County cung cấp dịch vụ giữ trẻ trọn ngày ở tất cả các trường học. Contreras cũng gia tăng khả năng tiếp cận các chương trình âm nhạc và nghệ thuật trên toàn quận hạt, đồng thời mở rộng những sinh hoạt sau giờ học.  

Hiện tại, Contreras giữ vai trò Giám Đốc Thâm Niên của Education and Healthy Schools cho United Way ở Orange County, nơi ông giúp phân phối nguồn trợ cấp cho những học sinh có hoàn cảnh xã hội-kinh tế khó khăn. 

Chào đời và lớn lên ở Orange County, Contreras học trung học tại Westminster High School và Orange Coast Community College trước khi chuyển qua California State University Long Beach, nơi ông đã hoàn tất chương trình BA và MPA. Hiện nay Contreras sống ở Westminster cùng vợ, Adriana, và hai con một trai một gái.

bottom of page