top of page

KHAI THÁC

Suốt quá trình gần hai thập niên trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng của mình, Sergio Contreras đã đem lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói và mang lại sự thay đổi thực sự cho những cộng đồng mà ông phục vụ. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, cựu thành viên Sở Giáo Dục, và Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Và Y Tế Học Đường, Sergio đã hoạt động tích cực để làm sạch đường phố ở Orange County, biến khu vực của ông thành một nơi đáng mơ ước để sống, làm việc và giải trí. 

D7K_5867.JPG

Sergio đã có những nỗ lực sau đây:

Cải Thiện Những Cơ Hội Giáo Dục Cho Học Sinh Địa Phương

 • Thông qua ngân sách 130 triệu dành cho học đường để canh tân hóa các cơ sở giáo dục của thành phố và gia tăng sự an toàn, đồng thời cũng tuyển lựa và duy trì thêm nhiều giáo viên trong vai trò Chủ Tịch Sở Học Chánh Westminster.

 • Thiết lập một hệ thống nhà trẻ trọn ngày, biến Học Khu Westminster thành nơi chốn đầu tiên trong Orange County cung cấp nhà trẻ trọn ngày tại tất cả mọi trường học

 • Gia tăng những chương trình học đường để giúp trẻ em không la cà ngoài đường phố, và tạo thêm những cơ hội học hỏi sau giờ học, để giúp học sinh về Anh ngữ và toán. Ông cũng gia tăng sự tiếp cận những chương trình về âm nhạc và nghệ thuật và máy điện toán trên toàn quận hạt

 • Tạo lập và hướng dẫn “Nối Kết Nghề Nghiệp Giới Trẻ” qua vai trò Giám Đốc Thâm Niên về Giáo Dục và Y Tế Học Đường cho United Way ở  Orange County, một dự án học hỏi dựa trên quá trình làm việc, đem lại nguồn cảm hứng và những kinh nghiệm thực sự bằng cách trực tiếp nối kết học sinh với các chủ nhân

Improving Educational Opportunities for Local Students

 • Passed a $130 million school bond to modernize the city’s school facilities and make them safer, while also recruiting and retaining more teachers as President of the Westminster School Board.
   

 • Established an all-day kindergarten system, making Westminster School District the first in Orange County to provide day-long kindergarten at all school sites.
   

 • Expanded after school programs to keep kids off the streets and worked to provide extended-day learning opportunities to help students with English and math. He also increased access to music and arts programs and computers district-wide. 
   

 • Created and led “Youth Career Connections” through his role as the Senior Director of Education and Healthy Schools for Orange County United Way, a work-based learning initiative that infuses classroom learning with real-world experiences by connecting students directly to employers.​

Tăng Cường Sự Minh Bạch của Chính Phủ và Mở Rộng Nguồn Tài Nguyên cho Những Gia Đình Địa Phương

 • Tạo lập và áp dụng một đường dây nóng báo cáo về nhân viên, để bảo đảm sự minh bạch và việc nhận lãnh trách nhiệm của chính quyền địa phương Westminster. Đường dây nóng sẽ giúp nhân viên ẩn danh đề cập đến những vấn đề chẳng hạn như tham nhũng, sách nhiễu tình dục, gian lận, và những vấn nạn đạo đức khác, nhờ vậy tạo lập một nền văn hóa văn phòng có khả năng loại trừ những hành vi bất chính và nâng cao tiêu chuẩn điều hành công việc

 • Nâng cấp Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Westminster để giúp những gia đình đang thiếu thốn

 • Khởi động dịch vụ thông dịch Anh-Việt đầu tiên ở Westminster trong các phiên họp hội đồng thành phố

 • Đề nghị nhiệm kỳ hạn chế của nghị viên thành phố

Đề Cập Đến Nạn Vô Gia Cư và Tăng Cường Sinh Hoạt Thương Mại

 • Chấp thuận ngân sách và những dịch vụ hướng về việc giải quyết nạn vô gia cư ở Westminster.

 • Khởi Động Dự Án Phát Triển Kinh Tế Chiến Lược Westminster nhằm  cung cấp những tài nguyên thành phố để gia tăng cơ hội thành công cho các cơ sở thương mại.

 • Chấp thuận 135 đơn vị gia cư vừa túi tiền

 • Khởi động Lực Lượng Đặc Nhiệm đầu tiên ở Wetsminster cho tình trạng vô gia cư

Nâng cấp các kiến trúc vi mô của Công Viên

 • và Thành Phố. Ban hành luật nâng cấp quy mô nhất cho hệ thống công viên Westminster từ năm 1996, bao gồm 22 công viên và tiêu biểu cho việc đầu tư 10.4 triệu đồng vào các cơ sở cộng đồng

 • Giám sát dự án cập nhật tổng quát đầu tiên của thành phố trong nhiều thập niên, đồng thời hướng dẫn nỗ lực kiến tạo Dự Án Chính Về Các Tiện Ích Công Viên & Giải Trí đầu tiên của thành phố

 • Phát động và chấp thuận đồng loạt Dự Án Giao Thông Năng Động đầu tiên của Orange County, giúp Westminster sử dụng 2.8 triệu đồng trong ngân quỹ yểm trợ những dự án toàn bộ đường phố

 • Thiết kế những hộp điện thoại khẩn cấp ở tất cả những công viên Westminster nhằm tăng cường an ninh công cộng, đồng thời đặt những dụng cụ thể thao ngoài trời trong những công viên địa phương để cải thiện sức khỏe cộng đồng, mà không dùng tiền thuế của dân

 • Phối hợp việc dọn sạch Hoover Street bằng cách tạo ra lối đi riêng (đã được giải thưởng) cho xe đạp và người đi bộ cho cư dân và khách thăm viếng sử dụng

 • Bảo đảm ngân sách tiểu bang trợ cấp để thiết lập Mendez Trail nhằm vinh danh phiên tòa lịch sử đã thành công loại bỏ kỳ thị màu da tại học đường - vụ xử này đã giúp tạo dựng uy tín cho Westminster - và liên kết với Sở Giáo Dục Orange County nhằm thiết lập học trình dựa trên Mendez Trail. Khi hoàn tất, dự án này sẽ biến Westminster thành một địa điểm lịch sử cho học sinh trên toàn Orange County đến thăm viếng và thưởng ngoạn.

bottom of page