top of page

GIỚI THIỆU QUẬN

Khu giám sát đầu tiên bao gồm các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Midway City chưa hợp nhất, cũng như một phần của Thung lũng Fountain. Khu vực giám sát đầu tiên là 42% Dân chủ và 24% Cộng hòa theo đăng ký - làm cho nó trở thành một trong những văn phòng địa phương lớn dễ bị phá hủy nhất ở California.

SergioContreras_OCDistrictMap_r1.jpg
Dem-3.png
bottom of page