top of page

OC BOARD OF SUPERVISORS IN TURMOIL

Suốt quá trình gần hai thập niên trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng của mình, Sergio Contreras đã đem lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói và mang lại sự thay đổi thực sự cho những cộng đồng mà ông phục vụ. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, cựu thành viên Sở Giáo Dục, và Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Và Y Tế Học Đường, Sergio đã hoạt động tích cực để làm sạch đường phố ở Orange County, biến khu vực của ông thành một nơi đáng mơ ước để sống, làm việc và giải trí. 

VoiceofOC.notag_-1170x266.png
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
CBS LA.jpg
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
OC Register.jpg
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
OC Register.jpg
OC Breeze.png
change-org-750.jpg
LA-Times.png
LA-Times.png
LA-Times.png
LA-Times.png
LA-Times.png
VoiceofOC.notag_-1170x266.png
bottom of page