top of page

NHỮNG PHÁT BIỂU HỖ TRỢ

Những Viên Chức Dân Cử

Katie_Porter,_official_portrait,_116th_C

Katie Porter

U.S. Congressmember

“Sergio Contreras có kinh nghiệm, năng khiếu và tầm nhìn xa mà chúng ta cần để thúc đẩy Quận Cam tiến tới. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, và Thành Viên Ban Quản Trị Giáo Dục trước đây, Sergio đã bộc lộ khả năng đặc biệt đem công chúng đến với nhau để cùng giải quyết những vấn đề và hoàn tất công việc. Đó chính xác là những năng khiếu lãnh đạo mà chúng ta cần cho dân chúng Quận 1. Sergio là ứng cử viên tốt nhất có thể đem lại điều ấy và còn hơn thế nữa. Tôi rất hãnh diện được yểm trợ ông ta.”

Katie Porter
correa1.jpg

Lou Correa

U.S. Congressmember

“Sergio Contreras có kinh nghiệm, năng khiếu và tầm nhìn xa mà chúng ta cần để thúc đẩy Quận Cam tiến tới. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, và Thành Viên Ban Quản Trị Giáo Dục trước đây, Sergio đã bộc lộ khả năng đặc biệt đem công chúng đến với nhau để cùng giải quyết những vấn đề và hoàn tất công việc. Đó chính xác là những năng khiếu lãnh đạo mà chúng ta cần cho dân chúng Quận 1. Sergio là ứng cử viên tốt nhất có thể đem lại điều ấy và còn hơn thế nữa. Tôi rất hãnh diện được yểm trợ ông ta.”

Lou Corra
Lowenthal1.jpeg

Alan Lowenthal

U.S. Congressmember

“Sergio Contreras có kinh nghiệm, năng khiếu và tầm nhìn xa mà chúng ta cần để thúc đẩy Quận Cam tiến tới. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, và Thành Viên Ban Quản Trị Giáo Dục trước đây, Sergio đã bộc lộ khả năng đặc biệt đem công chúng đến với nhau để cùng giải quyết những vấn đề và hoàn tất công việc. Đó chính xác là những năng khiếu lãnh đạo mà chúng ta cần cho dân chúng Quận 1. Sergio là ứng cử viên tốt nhất có thể đem lại điều ấy và còn hơn thế nữa. Tôi rất hãnh diện được yểm trợ ông ta.”

Alan Lowenthal
Linda_Sánchez_official_photo (1).jpg

Linda Sanchez

U.S. Congressmember

“Tôi rất thích thú để yểm trợ Sergio Contreras cho Hội Đồng Giám Thị Quận Cam bởi vì tôi tin tưởng ông ta là ứng viên thích hợp nhất cho Quận 1. Trong vai trò hội viên Ban Quản Trị Giáo Dục địa phương và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã từng là người lãnh đạo hữu hiệu để đem lại sự đồng thuận trong những vấn đề phức tạp, đồng thời ông là người biện hộ cho vấn đề tăng lương, bảo vệ môi trường, và an toàn công cộng. Tôi mong mỏi giúp đỡ ông đạt được thắng lợi.”

Linda Sanchez
220px-Harley_Rouda,_official_portrait,_1

Harley Rouda

U.S. Congressmember

“Tôi rất thích thú để yểm trợ Sergio Contreras cho Hội Đồng Giám Thị Quận Cam bởi vì tôi tin tưởng ông ta là ứng viên thích hợp nhất cho Quận 1. Trong vai trò hội viên Ban Quản Trị Giáo Dục địa phương và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã từng là người lãnh đạo hữu hiệu để đem lại sự đồng thuận trong những vấn đề phức tạp, đồng thời ông là người biện hộ cho vấn đề tăng lương, bảo vệ môi trường, và an toàn công cộng. Tôi mong mỏi giúp đỡ ông đạt được thắng lợi.”

Harley Rouda
Gil Cisneros.jpg

Gil Cisneros

U.S. Congressmember

“Tôi rất thích thú để yểm trợ Sergio Contreras cho Hội Đồng Giám Thị Quận Cam bởi vì tôi tin tưởng ông ta là ứng viên thích hợp nhất cho Quận 1. Trong vai trò hội viên Ban Quản Trị Giáo Dục địa phương và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã từng là người lãnh đạo hữu hiệu để đem lại sự đồng thuận trong những vấn đề phức tạp, đồng thời ông là người biện hộ cho vấn đề tăng lương, bảo vệ môi trường, và an toàn công cộng. Tôi mong mỏi giúp đỡ ông đạt được thắng lợi.”

Gil Cisneros
Levin.jpg

Mike Levin

U.S. Congressmember

“Tôi rất thích thú để yểm trợ Sergio Contreras cho Hội Đồng Giám Thị Quận Cam bởi vì tôi tin tưởng ông ta là ứng viên thích hợp nhất cho Quận 1. Trong vai trò hội viên Ban Quản Trị Giáo Dục địa phương và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã từng là người lãnh đạo hữu hiệu để đem lại sự đồng thuận trong những vấn đề phức tạp, đồng thời ông là người biện hộ cho vấn đề tăng lương, bảo vệ môi trường, và an toàn công cộng. Tôi mong mỏi giúp đỡ ông đạt được thắng lợi.”

Mike Levin
800px-Gavin_Newsom_official_photo.jpg

Gavin Newsom

C.A. Governor

“Những người lao động nam và nữ ở Quận Cam cần và xứng đáng có một người quán quân để tiến hành một nghị trình cho-công nhân, cho-việc làm và cho giới trung lưu trong Ban Quản Trị Giám Thị. Tôi rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras giữ chức vụ Giám Thị, bởi vì tôi biết ông ta sẽ đem lại những giải pháp phù hợp để nâng đỡ người lao động, bao gồm việc đề cập đến vấn đề người vô gia cư, mở rộng việc tiếp cận chăm sóc y tế và tranh đấu cho nền giáo dục công có phẩm chất. Tôi mong mỏi giúp Sergio trong cuộc vận động của ông ta.”

Gavin Newsom
Betty Yee image.jpg

Betty Yee

C.A. State Controller

“Những người lao động nam và nữ ở Quận Cam cần và xứng đáng có một người quán quân để tiến hành một nghị trình cho-công nhân, cho-việc làm và cho giới trung lưu trong Ban Quản Trị Giám Thị. Tôi rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras giữ chức vụ Giám Thị, bởi vì tôi biết ông ta sẽ đem lại những giải pháp phù hợp để nâng đỡ người lao động, bao gồm việc đề cập đến vấn đề người vô gia cư, mở rộng việc tiếp cận chăm sóc y tế và tranh đấu cho nền giáo dục công có phẩm chất. Tôi mong mỏi giúp Sergio trong cuộc vận động của ông ta.”

Betty Yee
ma.jpg

Fiona Ma

C.A. State Treasurer

“Những người lao động nam và nữ ở Quận Cam cần và xứng đáng có một người quán quân để tiến hành một nghị trình cho-công nhân, cho-việc làm và cho giới trung lưu trong Ban Quản Trị Giám Thị. Tôi rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras giữ chức vụ Giám Thị, bởi vì tôi biết ông ta sẽ đem lại những giải pháp phù hợp để nâng đỡ người lao động, bao gồm việc đề cập đến vấn đề người vô gia cư, mở rộng việc tiếp cận chăm sóc y tế và tranh đấu cho nền giáo dục công có phẩm chất. Tôi mong mỏi giúp Sergio trong cuộc vận động của ông ta.”

Fiona Ma
Lena-Gonzalez.jpg

Lena Gonzalez

C.A. State Senator

“Những người lao động nam và nữ ở Quận Cam cần và xứng đáng có một người quán quân để tiến hành một nghị trình cho-công nhân, cho-việc làm và cho giới trung lưu trong Ban Quản Trị Giám Thị. Tôi rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras giữ chức vụ Giám Thị, bởi vì tôi biết ông ta sẽ đem lại những giải pháp phù hợp để nâng đỡ người lao động, bao gồm việc đề cập đến vấn đề người vô gia cư, mở rộng việc tiếp cận chăm sóc y tế và tranh đấu cho nền giáo dục công có phẩm chất. Tôi mong mỏi giúp Sergio trong cuộc vận động của ông ta.”

Lena Gonzalez
sharon.jpg

Sharon Quirk-Silva

C.A. Assemblymember

“Tôi rất nồng nhiệt yểm trợ  Sergio Contreras vào chức vụ Giám Thị của Quận Cam, bởi vì ông ta có kinh nghiệm và tầm nhìn cần thiết đem lại thay đổi cho Quận 1 và tranh đấu cho những gia đình trung lưu và lao động trong Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố và trong Ban Giáo Dục, ông đã tranh đấu để cải thiện giáo dục công cộng và làm việc để giúp nhà cửa giá phù hợp cũng như việc làm đến được nhiều người hơn. Tôi ủng hộ ông ta 100%.”

Sharon Quirk-Silva
cottie.jpg

Cottie Petrie-Norris

C.A. Assemblymember

Tôi tự hào tuyên bố sự chứng thực của tôi đối với Sergio Ngược lại trong nỗ lực của anh ấy cho Người giám sát Quận Cam Quận 1. Sergio được chuẩn bị duy nhất để chiến đấu cho các gia đình lao động và trung lưu ở Quận Cam. Ông có thành tích phục vụ mạnh mẽ với tư cách là Ủy viên Hội đồng và tại United Way, và đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng, công việc lương cao và cộng đồng an toàn. Tôi biết anh ấy sẽ tiếp tục khắc phục những vấn đề này và anh ấy có sự hỗ trợ đầy đủ của tôi.

Cottie Petrie-Norris
Josh-Newman-1-cropped-1170x658.jpg

Josh Newman

C.A. State Senator (Ret.)

“Tôi rất hài lòng yểm trợ Sergio Contreras trong vai trò Giám Thị Quận Cam. Với tư cách Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, và thành Viên Ban Quản Trị Học Đường trước đây, Sergio đã làm việc siêng năng để xây dựng những liên minh, tìm ra giải pháp cho những vấn đề lớn, nhỏ, và biết cách giải quyết công việc. Với lý lịch và hồ sơ, tôi biết Sergio sẽ tiến hành những chính sách phù hợp giúp gia tăng kinh tế địa phương, bảo vệ người đóng thuế, và đặt trách nhiệm lên chính phủ trong khi làm việc không mệt mỏi để cải thiện phẩm chất đời sống của cư dân Quận Cam.”

Josh Newman
Patrick_O'Donnell.jpg

Patrick O’Donnell

C.A. Assemblymember

“Tôi rất nhiệt tình giới thiệu Sergio Contreras vào chức vụ Giám Thị Quận Cam, bởi vì ông có kinh nghiệm và nhãn quan cần thiết để làm thay đổi Quận 1 và tranh đấu cho những gia đình trung lưu và lao động trong Hội Đồng Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố đồng thời có mặt trong Ban Giáo Dục, ông đã tranh đấu để cải thiện giáo dục công cộng và mở rộng chương trình nhà ở vừa khả năng và việc làm tốt. Tôi yểm trợ ông 100 %.”

Patrick O'Donnell
valerie.jpeg

Valerie Amezcua

Santa Ana Unified School District President

“Chúng ta cần sự thay đổi trong Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Người mà tôi tin sẽ đem lại sự thay đổi cần thiết là Sergio Contreras. Trong vai trò lãnh đạo địa phương, ông nhận ra những thử thách chuyên biệt và cá nhân mà các chính quyền địa phương trong Quận Cam phải đối phó. Ông cũng hiểu những phấn đấu mà học sinh, thiếu niên, phụ nữ, cao niên và những gia đình lao động phải đối mặt hằng ngày. Tôi dành cho Sergio sự yểm trợ mạnh mẽ bởi ông sẽ là người chiến đấu cho tất cả mọi cộng đồng và tất cả mọi người trong Quận 1.”

Valerie Amezcua
Alvarez.jpeg

Alfonso Alvarez

Santa Ana School Board Trustee

“Sergio Contreras hiểu rõ nhiều những thử thách mà Quận 1 đang phải đương đầu. Vì vậy chúng ta cần ông ta trong Ban Quản Trị Giám Thị, làm việc ngày đêm để đem lại những thay đổi tích cực cho Quận Cam. Tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng của Sergio giúp đạt được những giải pháp phù hợp, nâng cao đời sống người lao động, giảm thiểu tội phạm, đề cập vấn đề vô gia cư và gia tăng sự chăm sóc y tế. Tôi yểm trợ ông 100 %.”

Alfonso Alvarez

Tổ chức

OCPF.jpeg

Orange County Professional Firefighters Association

“Đảng Dân Chủ Quận Cam rất nhiệt tình yểm trợ Sergio Contreras vào chức vụ Giám Thị. Sergio đã từng là một sức mạnh tích cực cho thành phố Westminster, là người chiến đấu cho những gia đình lao động suốt cuộc đời ông ta. Từ những kinh nghiệm của ông khi là nhân viên nhà hàng, cho tới lúc làm việc với United Way, là thành viên Ban Quản Trị Giáo Dục và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã bênh vực không ngừng nghỉ cho một nền kinh tế công bằng hơn, có giá trị cho tất cả mọi người. Ông ta có căn bản, năng khiếu và nhãn quan vững chắc để giúp Quận Cam thăng tiến, vì vậy ông là ứng viên phù hợp nhất để tranh đấu cho những giá trị mà chúng ta chia sẻ trong Ban Quản Trị Giám Thị. Chúng tôi sẵn sàng yểm trợ để ông đắc cử.”

OCPFA
DemPartyofOC_starburst.jpg

Democratic Party of Orange County

“Đảng Dân Chủ Quận Cam rất nhiệt tình yểm trợ Sergio Contreras vào chức vụ Giám Thị. Sergio đã từng là một sức mạnh tích cực cho thành phố Westminster, là người chiến đấu cho những gia đình lao động suốt cuộc đời ông ta. Từ những kinh nghiệm của ông khi là nhân viên nhà hàng, cho tới lúc làm việc với United Way, là thành viên Ban Quản Trị Giáo Dục và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Sergio đã bênh vực không ngừng nghỉ cho một nền kinh tế công bằng hơn, có giá trị cho tất cả mọi người. Ông ta có căn bản, năng khiếu và nhãn quan vững chắc để giúp Quận Cam thăng tiến, vì vậy ông là ứng viên phù hợp nhất để tranh đấu cho những giá trị mà chúng ta chia sẻ trong Ban Quản Trị Giám Thị. Chúng tôi sẵn sàng yểm trợ để ông đắc cử.”

DPOC
SEIU-USWW_logo copy.png

Service Employees International Union (SEIU) - USWW

“SEIU-USWW rất nồng nhiệt để yểm trợ Sergio Contreras trong chức vụ Giám Thị vì chúng tôi tin tưởng ông sẽ là tiếng nói vững mạnh cho quyền lợi công nhân và đem lại sức mạnh cho Ban Quản Trị Giám Thị. Chúng tôi biết chúng tôi có thể trông cậy vào Sergio để tranh đấu cho những thành viên của chúng tôi, những rường cột kinh tế và chúng tôi chắc chắn Sergio là sự lựa chọn tốt nhất để đại diện cho những người lao động trong Ban Quản Trị Giám Thị.”

SEIU - USWW
NUHW logo.png

National Union of Healthcare Workers

“Trong suốt sự nghiệp phục vụ cộng đồng, Sergio Contreras đã tranh đấu cho những gia đình lao động, đó là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng ông sẽ là người chiến đấu không mệt mỏi cho một nền kinh tế và hệ thống y tế công bằng hơn trong Ban Quản Trị Giám Thị. Những thành viên NUHW biết là khi tham gia Ban Quản Trị, Sergio sẽ tranh đấu để tăng tiền lương, và đem hệ thống y tế đến với mọi người trong Quận Cam. Chúng tôi yểm trợ ông 100 %.”

NUHW
OCLF.jpg

Orange County Labor Federation

“Orange County Labor Federation rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras tham gia Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Khi là nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã là một nhà lãnh đạo vững mạnh, vận động cho việc làm tốt hơn, tiền lương cao hơn, và một tầng lớp trung lưu vững mạnh, cùng một nền kinh tế phù hợp cho mọi người. Ông ta sẽ là người tranh đấu cho tất cả mọi cộng đồng và những người lao động, chúng tôi sẵn sàng giúp ông ta thành công.”

OCLF
new-cfe-logo-cropped.png

Coast Federation of Educators, American Federation of Teachers (AFT) Local 1911

“Orange County Labor Federation rất nồng nhiệt yểm trợ Sergio Contreras tham gia Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Khi là nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã là một nhà lãnh đạo vững mạnh, vận động cho việc làm tốt hơn, tiền lương cao hơn, và một tầng lớp trung lưu vững mạnh, cùng một nền kinh tế phù hợp cho mọi người. Ông ta sẽ là người tranh đấu cho tất cả mọi cộng đồng và những người lao động, chúng tôi sẵn sàng giúp ông ta thành công.”

AFT Local 1911
painters1.png

Painters and Allied Trades District Council 36

“Thành viên của Painters and Allied Trades District Council 36 yểm trợ Sergio Contreras ứng cử vào Ban Quản Trị Giám Thị vì chúng tôi biết chúng tôi có thể tin tưởng ông thành một quán quân cho những gia đình lao động. Trong suốt sự nghiệp của ông, ông đã là một người lãnh đạo luôn tranh đấu cho việc làm tốt, bảo vệ những thỏa thuận tập thể, những đồng lương phù hợp, nỗ lực thuê mướn công nhân ở địa phương và còn nhiều nữa. Chúng tôi biết ông sẽ là một thành viên đặc biệt của Ban Quản Trị và chúng tôi mong mỏi giúp ông thắng cử.”

Painters Dist 36
Laborers Local 652
Local652 cropped.png

Laborers Local 652

“Laborers Local 652 yểm trợ Sergio Contreras vào Ban Quản Trị Giám Thị bởi vì ông đứng về phía chúng tôi. Là một quán quân cho những gia đình lao động, Sergio đã luôn ở những tuyến đầu để tranh đấu cho việc làm của giới trung lưu, đòi hỏi tiền lương cao và bảo vệ công nhân. Chúng tôi yểm trợ cuộc vận động và mong mỏi ông dành thắng lợi.”

roofers.jpg

United Union of Roofers, Waterproofers & Allied Workers Local 220

“United Union of Roofers Waterproofers & Allied Workers Local 220 rất nhiệt tình yểm trợ Sergio Contreras vào Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Chúng tôi biết những người lao động có thể trông cậy vào ông để giúp tạo việc làm lương cao cho giới trung lưu, và chúng tôi rất nhiệt tình tiếp tay trong cuộc vận động của ông.”

Rooers,Waterproofers & Allied Workers Local 220
UNITE HERE.jpg

UNITE HERE LOCAL 11

“Sergio là người chiến sĩ mà chúng ta cần cho Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Từ kinh nghiệm khi tham gia UNITE HERE cho tới lúc đảm nhiệm vai trò người tổ chức, đến sự đóng góp cho cộng đồng trong vai trò thành viên ban quản trị giáo dục và nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã bênh vực một cách không mệt mỏi những gia đình lao động. Trong vai trò giám thị, ông sẽ làm thăng tiến cơ hội kinh tế và việc làm việc để làm vững mạnh nền kinh tế trung lưu Quận Cam. Công nhân của UNITE HERE Local 11 long trọng yểm trợ và giới thiệu Sergio Contreras. Chúng tôi hãnh diện đứng chung với Sergio.”

Unite Here Local 11
afscme logo.png

AFSCME Local 1734

“AFSCME Local 1734 hãnh diện giới thiệu Sergio Contreras vào Ban Quản Trị Giám Thị Quận 1 vì ở trong Hội Đồng Thành Phố Westminster, ông đã yểm trợ cho một nghị trình bảo vệ công nhân và giới trung lưu giúp tìm việc làm và tạo một nền kinh tế công bằng. Chúng tôi rất mong mỏi cùng làm việc với ông để tăng cường loại việc làm trung lưu cho tất cả mọi người.”

AFSCME LOCAL 1734
afscme logo.png

AFSCME Local 2076

“AFSCME 2076 rất nhiệt tình giới thiệu Sergio Contreras vào Ban Quản Trị Giám Thị Quận Cam. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã là một người lãnh đạo với một thành quả tốt cho những gia đình lao động. Khi ông là thành viên của Ban Quản Trị, chúng tôi biết người lao động sẽ có một người bảo vệ kiêm quán quân đầy vững mạnh cho tiền lương cao hơn, việc làm tốt hơn, những quyền lợi khá hơn, và một nền kinh tế thích ứng cho mọi người.”

AFSCME LOCAL 2076
UDW AFSCME LOCAL 3930
UDW.png

UDW AFSCME Local 3930

“Thành viên UDW AFSCME Local 3930 hãnh diện giới thiệu Sergio Contreras vào Ban Quản Trị Giám Thị Quận 1. Với một quá khứ vững mạnh nâng đỡ công nhân và giới trung lưu, chúng tôi tin tưởng Sergio sẽ tiếp tục tranh đấu cho những gia đình Quận Cam. Chúng tôi hãnh diện đứng chung với ông.”

IUOE Local 12
Operating engineers.png

International Union of Operating Engineers (IUOE) Local 12

“Thành viên của International Union of Operating Engineers Local 12 rất hãnh diện được chung với Sergio Contreras trong cuộc chạy đua vào Ban Quản Trị Giám Đốc. Người lao động vất vả Quận Cam cầm một lãnh tụ trong Ban Quản Trị biết tranh đấu liên tục cho các gia đình, cho việc làm tốt, và nền kinh tế trung lưu vững mạnh. Chúng tôi nhiệt tình giúp Sergio thắng cử và yểm trợ ông ta 100%.”

IUOE Local 501
Operating engineers.png

International Union of Operating Engineers (IUOE) Local 501

“Operating Engineers Local 501 hãnh diện đề cử Sergio Contreras vì ông là sự lựa chọn rõ ràng cho những người lao động nam và nữ ở Quận Cam. Chúng tôi tin tưởng Sergio sẽ tiếp tục bồi đắp lý lịch tốt của ông để yểm trợ tìm việc làm tốt, tiền lương khá và quyền lợi tốt đẹp. Sergio sẽ là quán quân vững mạnh cho những người lao động và chúng tôi rất sẵn sàng tiếp tay trong cuộc vận động của ông ta.”

CNA
CNA.png

California Nurses Association (CNA)

“Chúng tôi tin tưởng Sergio sẽ làm một công việc tuyệt vời khi đại diện cho quận hạt về y tế, lao động, những vấn đề phụ nữ, và yểm trợ hệ thống y tế với người trang trải đơn thân và những cuộc bầu cử trong sạch, đó là những vấn đề quan trọng cho y tá.”

AFSCME Dist 36
DC 36.jpg

AFSCME District Council 36

“Sergio Contreras đã chứng tỏ là ông hiểu biết vai trò nghiêm trọng mà những nhân viên công cộng đang giữ trong việc đem lại những dịch vụ mà tất cả cộng đồng của chúng ta trông đợi, từ trường học cùng những nhân viên xã hội của chúng ta, đến hệ thống giao thông và nền công lý hình sự. 20.000 thành viên của chúng tôi mong đợi để hỗ trợ ông ta và làm việc cùng với ông để tạo một tương lai tươi sáng hơn cho người lao động Quận Cam.”

UFCS 324.jpeg

UFCW Local 324

“Thành viên của UFCW Local 324 hãnh diện giới thiệu Sergio Contreras vào Bam Quản Trị Giám Thị Quận Cam bởi ông đã liên tục đứng ở tuyến đầu tranh đấu tìm việc làm tốt cho giới trung lưu, tiền lương khá hơn và những biện pháp bảo vệ công nhân. Chúng tôi tin tưởng khi vào Ban Quản Trị, Sergio sẽ là quán quân cho những thành viên của chúng tôi cùng những người lao động khác, chúng tôi mong mỏi giúp ông ta trong cuộc vận động này.”

UFCW Local 324
ironworkers.png

Ironworkers Local 433

“Ironworkers Local 433 rất nhiệt tình yểm trợ Sergio Contreras vì ông là sự lựa chọn rõ ràng cho những người lao động ở Quận Cam. Chúng tôi biết khi tham gia Ban Quản Trị, ông sẽ là sức mạnh đại diện cho người lao động, tranh đấu cho những việc làm có lương cao, và một nền kinh tế trung lưu vững mạnh. Chúng tôi đứng về phía ông 100 %.”

Ironworkers Local 433
Ironworkers 416.png

Ironworkers Local 416

“Trong suốt sự nghiệp của ông, từ lúc còn là người tổ chức, cho đến khi là thành viên ban quản trị giáo dục và nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã liên tục và nhiệt tình bênh vực những gia đình lao động, đó là lý do tại sao Ironworkers Local 416 rất nhiệt tình yểm trợ cuộc vận động của ông. Chúng tôi cần một người ở trong Ban Quản Trị biết tranh đấu bảo vệ người lao động nam và nữ để có được những quyền lợi và sự bảo vệ trong chỗ làm mà họ xứng đáng được hưởng, đó là lý do tại sao Sergio là người thích hợp tuyệt vời cho công việc.”

Ironworkers Local 416
OCMA.png

Orange County Medical Association

“Trong suốt sự nghiệp của ông, từ lúc còn là người tổ chức, cho đến khi là thành viên ban quản trị giáo dục và nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã liên tục và nhiệt tình bênh vực những gia đình lao động, đó là lý do tại sao Ironworkers Local 416 rất nhiệt tình yểm trợ cuộc vận động của ông. Chúng tôi cần một người ở trong Ban Quản Trị biết tranh đấu bảo vệ người lao động nam và nữ để có được những quyền lợi và sự bảo vệ trong chỗ làm mà họ xứng đáng được hưởng, đó là lý do tại sao Sergio là người thích hợp tuyệt vời cho công việc.”

OCMA
wave-logo_tagline_horiz_500x188px.png

Women for American Values and Ethics (WAVE) 

“Trong suốt sự nghiệp của ông, từ lúc còn là người tổ chức, cho đến khi là thành viên ban quản trị giáo dục và nghị viên hội đồng thành phố, Sergio đã liên tục và nhiệt tình bênh vực những gia đình lao động, đó là lý do tại sao Ironworkers Local 416 rất nhiệt tình yểm trợ cuộc vận động của ông. Chúng tôi cần một người ở trong Ban Quản Trị biết tranh đấu bảo vệ người lao động nam và nữ để có được những quyền lợi và sự bảo vệ trong chỗ làm mà họ xứng đáng được hưởng, đó là lý do tại sao Sergio là người thích hợp tuyệt vời cho công việc.”

WAVE
bottom of page