top of page

KHAI THÁC

Suốt quá trình gần hai thập niên trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng của mình, Sergio Contreras đã đem lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói và mang lại sự thay đổi thực sự cho những cộng đồng mà ông phục vụ. Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, cựu thành viên Sở Giáo Dục, và Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Và Y Tế Học Đường, Sergio đã hoạt động tích cực để làm sạch đường phố ở Orange County, biến khu vực của ông thành một nơi đáng mơ ước để sống, làm việc và giải trí. 

Sergio đã có những nỗ lực sau đây:

bottom of page